Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Νομού Ηρακλείου αγωνίζονται να κρατήσουν «ζωντανό» τον πρωτογενή τομέα και την ενδοχώρα, έχοντας απέναντι τους τεράστιες δυσκολίες να υπερκεράσουν.

Οι υψηλοί φόροι, η έλλειψη χρηματοδότησης, το υπερβολικό κόστος παραγωγής και η έλλειψη πρόσβασης στις αγορές, είναι μερικά μόνο από τα εμπόδια που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Ζητούμενο και μέρος του ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου σχεδίου της Νέας Δημοκρατίας είναι η αναγέννηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

Ζητώ τη στήριξη σας για να πετύχουμε όλοι μαζί και:

-Να διασφαλίσουμε σταθερούς πόρους από τη νέα ΚΑΠ για όλους.

-Να σχεδιάσουμε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης των αγροτών κια των κτηνοτρόφων που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κατάρτισης για να κάνουν τις μονάδες τους εξωστρεφείς κι ανταγωνιστικές.

-Να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους και να αντιμετωπίσουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις των προϊόντων.

-Να φροντίσουμε να μπουν ξανά στην παραγωγή ανενεργοί πόροι και υποδομές

-Να δώσουμε επιτελικό ρόλο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

-Να θέσουμε τις κτηνιατρικές και γεωπονικές Υπηρεσίες στην υπηρεσία των αγροτών και των κτηνοτρόφων

-Να δώσουμε επιπλέον κίνητρα για τη σύσταση νέων συνεργατικών σχημάτων.

-Να φροντίσουμε ώστε να μπουν ξανά το ταχύτερο πίσω στην παραγωγή ανενεργοί πόροι -εγκαταστάσεις, υποδομές και γη- που σήμερα λιμνάζουν στα χέρια του κράτους κι άλλων φορέων (π.χ. ΕΛΓΟ-Δήμητρα, εκκαθαριστής Αγροτικής Τράπεζας).