Α. Στρατάκης: “Σκοπός μου να βοηθήσω τον Αγροτικό κόσμο”